Långtidsuppföljning på ML 16865
Långtidsuppföljning på ML 16865
Project number : 222711
Created by: Ylva Hammarlund, 2016-12-05
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Blodmottagningen

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN nr 2014/1771-31/4

Långtidsuppföljning på ML 16865, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222711