SPCG-15
SPCG-15
Project number : 222721
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Last revised by: Maria Pilawa, 2016-12-05
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer- en öppen randomiserad klinisk studie.

Startdatum

2015-11-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Kirurgmottagningen (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Falun

Typ av studie

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

SPCG 15 (Dr Olof Akre Urologkliniken Stockholm)

EudraCT nummer

2014-72 31 1

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

SPCG-15, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222721