SPCG-15
SPCG-15
Project number : 222721
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Last revised by: Maria Pilawa, 2016-12-05
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Kirurgmottagningen

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

SPCG 15 (Dr Olof Akre Urologkliniken Stockholm)

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2014-72 31 1

SPCG-15, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222721