ALASCCA
ALASCCA
Project number : 222731
Created by: Helena Laurell, 2016-12-05
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Kirurgmottagningen

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Anna Martling

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2015-004240-19

ALASCCA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222731