LARCT-US
LARCT-US
Project number : 222761
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2023-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN-ansökan Uppsala dnr: 2016/305

LARCT-US, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222761