dal-GenE
dal-GenE
Project number : 222781
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2019-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

DalCor

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

DAL-301

dal-GenE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222781