EVOLVE Short DAPT Study
EVOLVE Short DAPT Study
Project number : 222791
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Last revised by: Karin Björling, 2018-10-22
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

A prospective, multicenter, single-arm stydy designed to assess the safety of 3-month dual antiplatelet therapy (DAPT) in subjects at high risk for bleeding undergoing percutaneous coronary intervention (PCI) with SYNERGYTM Everolismus-Eluting Platinum Chromium Stent System (SYNERGY Stent System)

Startdatum

2016-08-01

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Kardiologkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Boston Scientific Corporation

Annat nummer, motsvarande EudraCT

Protocol ID/Code Number: S2073

Datum studien avslutad

2018-10-18

Status

not checked Projektet pågår
checked Projektet avslutat

EVOLVE Short DAPT Study, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/222791