FIKA II
FIKA II
Project number : 224751
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-03-15
Last revised by: Karin Björling, 2018-02-13
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Mag- och tarmmottagningen

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

Etikprövnings diarienr: 2016/2235-32

FIKA II, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/224751