GALATIC-HF
GALATIC-HF
Project number : 224771
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-03-15
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-03-15
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2021-01-01

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

AMGEN

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

20110203

GALATIC-HF, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/224771