GALATIC-HF
GALATIC-HF
Project number : 224771
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-03-15
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-03-15
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

GALATIC-HF

Startdatum

2017-03-15

Beräknat slutdatum

2021-01-01

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

ingen tillgänglig

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Kardiologkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

AMGEN

EudraCT nummer

20110203

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

GALATIC-HF, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/224771