DiDit studien
DiDit studien
Project number : 226691
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-05-11
Last revised by: Karin Björling, 2018-01-31
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Datortomogragi buköversikt vid misstänkt akut divertikulit: Prospektiv studie

Startdatum

2017-02-20

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Akutverksamhet (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Arnar Torisson, Västmanland, Västerås

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN: 2016/411

Datum studien avslutad

2017-11-01

Status

not checked Projektet pågår
checked Projektet avslutat

DiDit studien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/226691