CAIN457A3302 - OPTMISE
CAIN457A3302 - OPTMISE
Project number : 230511
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Hud

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Hudmottagning - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Novartis Sverige AB

ID-nummer

EudraCT nummer

2014-005339-15

CAIN457A3302 - OPTMISE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230511