CAIN457A3302 - OPTMISE
CAIN457A3302 - OPTMISE
Project number : 230511
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2017-12-30

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Hudmottagning - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Novartis Sverige AB

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2014-005339-15

CAIN457A3302 - OPTMISE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230511