CAIN457A3302 - OPTMISE
CAIN457A3302 - OPTMISE
Project number : 230511
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Long term clear skin maintenance treatment optimization in patients with moderate to severe chronic plaque psoriasis.

Startdatum

2015-08-24

Beräknat slutdatum

2017-12-30

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Hud

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Hudmottagning - Övrigt (0 %)

Klinik

Hudkliniken, Falun

Typ av studie

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Novartis Sverige AB

EudraCT nummer

2014-005339-15

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

CAIN457A3302 - OPTMISE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230511