Acnatac
Acnatac
Project number : 230521
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Last revised by: Karin Björling, 2018-02-13
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Pilot study of tolerability and effectivity following application of two combination topical acne products clindamycin 1% and 0.025% tretinoin gel (Acnatac® Gel), adapalen 0,1% and benzoyl peroxide...

Startdatum

2015-10-15

Beräknat slutdatum

2016-10-15

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Hud

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Hudmottagning - Övrigt (0 %)

Klinik

Hudkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Observationsstudie

Sponsornamn

Meda AB

EudraCT nummer

2015-002699-26

Datum studien avslutad

2016-10-15

Status

not checked Projektet pågår
checked Projektet avslutat

Acnatac, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230521