Acnatac
Acnatac
Project number : 230521
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-14
Last revised by: Karin Björling, 2018-02-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2016-10-15

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Hudmottagning - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Meda AB

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2015-002699-26

Acnatac, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230521