GAIA A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard chemoimmunotherapy (FCR/BR) versus rituximab plus ve-netoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) plus venetoclax (GVe) ve…
This project is under revision
GAIA A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard chemoimmunotherapy (FCR/BR) versus rituximab plus ve-netoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) plus venetoclax (GVe) ve…
Project number : 230541
Created by: Max Flogegård, 2017-09-14
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

Ongoing revisionOngoing revision

Grundläggande information om projektet

Akronym

CLL 13

Beräknat slutdatum

2022-09-30

Ämnesområde

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Övergripande diagnoskod ICD-10

C00-D48 Tumörer

Studiecentra

Internationell multicenterstudie

Beräknad inklusion av forskningspersoner

0

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

HOVON, Nordic CCL study group and SAKK

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2015-004936-36

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

NCT02950051

GAIA A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard chemoimmunotherapy (FCR/BR) versus rituximab plus ve-netoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) plus venetoclax (GVe) ve…, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230541