LARCT-US
LARCT-US
Project number : 230841
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-19
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-19
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Bengt Glimelius, Onkologen, Uppsala

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN 2016/305

LARCT-US, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230841