LARCT-US
LARCT-US
Project number : 230841
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-19
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-19
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Single center Phase II study of short course radiation therapy followed by pre-operative chemotherapy and surgery in primary high-risk rectal cancer

Startdatum

2016-08-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Bengt Glimelius, Onkologen, Uppsala

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN 2016/305

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

LARCT-US, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/230841