LEFFE
LEFFE
Project number : 231311
Created by: Karin Björling, 2017-10-05
Last revised by: Karin Björling, 2017-10-05
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Ralf Segersvärd, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN: 2017/52-31/2

LEFFE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/231311