LEFFE
LEFFE
Project number : 231311
Created by: Johanna Österberg, 2017-10-05
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Ralf Segersvärd, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN: 2017/52-31/2

LEFFE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/231311