LEFFE
LEFFE
Project number : 231311
Created by: Karin Björling, 2017-10-05
Last revised by: Karin Björling, 2017-10-05
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Learning curve på Fundus First vid Elektiv kolecystektomi

Startdatum

2017-05-01

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Observationsstudie

Sponsornamn

Ralf Segersvärd, Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN: 2017/52-31/2

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

LEFFE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/231311