TRIM
TRIM
Project number : 233461
Created by: Karin Björling, 2017-10-23
Last revised by: Karin Björling, 2017-10-23
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2025-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

NCT 03116412

TRIM, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/233461