SPIRRIT-HF
SPIRRIT-HF
Project number : 243311
Created by: Karin Björling, 2018-02-06
Last revised by: Karin Björling, 2018-11-28
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Uppsala Clinical Research center

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2016-002019-16

SPIRRIT-HF, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/243311