SCORED
SCORED
Project number : 243321
Created by: Karin Björling, 2018-02-06
Last revised by: Karin Björling, 2018-02-06
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2022-01-01

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2017-002644-32

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EFC14875

SCORED, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/243321