HAPIrect
HAPIrect
Project number : 244171
Created by: Karin Björling, 2018-02-26
Last revised by: Karin Björling, 2018-02-26
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

NCTO1995396

HAPIrect, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/244171