Aquila MMY3001
Aquila MMY3001
Project number : 245581
Created by: Max Flogegård, 2018-03-19
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2026-01-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Jansen Research and Development

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2016-001205-16

Aquila MMY3001, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/245581