Aquila MMY3001
Aquila MMY3001
Project number : 245581
Created by: Karin Björling, 2018-03-19
Last revised by: Karin Björling, 2018-03-19
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Jansen Research and Development

ID-nummer

EudraCT nummer

2016-001205-16

Aquila MMY3001, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/245581