Physsurg-C
Physsurg-C
Project number : 246171
Created by: Karin Björling, 2018-03-27
Last revised by: Karin Björling, 2018-03-27
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Eva Haglind SU/Östra Kir Göteborg

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

NCT02299596

Physsurg-C, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/246171