Physsurg-C
Physsurg-C
Project number : 246171
Created by: Karin Björling, 2018-03-27
Last revised by: Karin Björling, 2018-03-27
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Fysioterapi

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Eva Haglind SU/Östra Kir Göteborg

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

NCT02299596

Physsurg-C, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/246171