BOLD-1
BOLD-1
Project number : 246811
Created by: Karin Björling, 2018-04-09
Last revised by: Karin Björling, 2018-04-09
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2025-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Finnish Breast Cancer Group

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2015-002323-25

BOLD-1, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/246811