REDOX
REDOX
Project number : 247471
Created by: Karin Björling, 2018-04-25
Last revised by: Karin Björling, 2018-04-25
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Registry-based randomized controlled trial of treatment Duration and mortality in long-term OXygen therapy (REDOX) A Multicenter, Phase III, Registry-Based, Randomized Controlled Trial (R-RCT)

Startdatum

2018-01-05

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt (0 %)

Klinik

Medicinkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
not checked Annat

EudraCT nummer

2016-000441-32

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

REDOX, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/247471