REDOX
REDOX
Project number : 247471
Created by: Pierre Sobrino, 2018-04-25
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2016-000441-32

REDOX, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/247471