RIDOSE
RIDOSE
Project number : 247581
Created by: Karin Björling, 2018-04-26
Last revised by: Karin Björling, 2018-04-26
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2023-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Neurologmottagningen

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Anders Svenningsson

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2018-000721-31

RIDOSE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/247581