RIDOSE
RIDOSE
Project number : 247581
Created by: Karin Björling, 2018-04-26
Last revised by: Karin Björling, 2018-04-26
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Neurologi

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Neurologmottagningen

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Anders Svenningsson

ID-nummer

EudraCT nummer

2018-000721-31

RIDOSE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/247581