BOLD-1 study
BOLD-1 study
Project number : 249271
Created by: Karin Björling, 2018-06-04
Last revised by: Karin Björling, 2018-06-04
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Finnish Breast Cancer Group

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2015-002323-25

BOLD-1 study, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/249271