Reduce
Reduce
Project number : 249641
Created by: Karin Björling, 2018-06-15
Last revised by: Karin Björling, 2018-06-15
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Randomized Evaluation og Decreased usage of Betablockers after myocardial infarction

Startdatum

2018-02-23

Beräknat slutdatum

2020-09-30

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Kardiologi

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Medicinklinik - Övrigt (0 %)

Klinik

Medicinkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Department of Clinical Sciences, Danderyds Hospital KS

EudraCT nummer

2017-002336-17

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

Reduce, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/249641