Reduce
Reduce
Project number : 249641
Created by: Karin Björling, 2018-06-15
Last revised by: Karin Björling, 2018-06-15
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2020-09-30

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Department of Clinical Sciences, Danderyds Hospital KS

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2017-002336-17

Reduce, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/249641