FOURIER-OLE
FOURIER-OLE
Project number : 254321
Created by: Karin Björling, 2018-10-23
Last revised by: Karin Björling, 2018-10-23
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2021-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

AMGEN

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2016-004066-26

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

20160250

FOURIER-OLE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/254321