PURE-HF
PURE-HF
Project number : 254341
Created by: Karin Björling, 2018-10-23
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Fresenius Medical Care

ID-nummer

EudraCT nummer

CIV-17-01-018204

Annat nummer, motsvarande EudraCT

UF-HF-02-INT

PURE-HF, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/254341