Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 55 hits in 0.24 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Beviljade anslag hösten 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 115451
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag hösten 2012
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/115451
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19621
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female refugees ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19621
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84161
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 14 Projektanslag våren 2011 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-180251Hårdstedt MariaKardiologiska kliniken, FalunAkut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet.248 000 CKFUU-181001Hållmarker UlfMed klin Mora lasarettFysisk aktivitet - Hälsonytta och Risker vid ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84161
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2013
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 119931
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 0 Projektanslag våren 2013
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/119931
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2013
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 119941
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 0 Projektanslag våren 2013
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/119941
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade ansökningar hösten 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 115481
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 16 Projektanslag hösten 2012 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-296681Ericson JennyLandstinget Dalarna, Barn och ungdomsmedicin avd 33En randomiserad kontrollerad multicenterstudie (RCT) för att utvärdera effekten av proaktivt amningsstöd via telefon till mammor med prematura barn.100 000 CKFUU-299821Pousette Lundgren ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/115481
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade ansökningar våren 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 106011
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 22 Projektanslag våren 2012 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-255741Pousette Lundgren GunillaFolktandvården COR, Specklin för Barn o ungdomstandvårdEarly restorative rehabilitation of children and adolecents with Amelogenesis Imperfecta.100 000 CKFUU-257241Hagman CarinaSjukgymnastiken Falu lasarettAndningsträning för vuxna patienter ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/106011
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade projektmedel hösten 2007
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 13871
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Beviljade projektmedel hösten 2007 Antal beviljade ansökningar N = 24 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-11081Rombo Larsinfektionskliniken MälarsjukhusetVaccinering av resenärer - hur gör vi med dem som har sjukdomar eller behandling som påverkar immunförsvarets förmåga och med dem som kommer för sent?140 000 RFR-11247Rubertsson StenAkademiska sjukhuset, ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/13871
uct:4387 gave a hit
Published BOOST-studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201591
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201591
uct:4387 gave a hit
Completed COMMANDER
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207731
uct:4387 gave a hit
Published Critics
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201471
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201471
uct:4387 gave a hit
Completed DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201361
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201361
uct:4387 gave a hit
Published Effects
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 203171
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171
uct:4387 gave a hit
Published ESPAC-4
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201481
uct:4387 gave a hit
Published Granskningskommentarer 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 88861
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
DiarieSökandeAnsökans titelPoängGranskares kommentarer RFR-212911Smekal DavidMekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.19,50 RFR-213041Björn CatrineAttraktivt arbete i operationssjukvården, en metodstudie13,67 RFR-213781Sundgren ElisabetRökstopp hos personer med schizofreni: En interventionsstudie.19,00 RFR-213801Bendrik ReginaFysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/88861
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Information CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 10411
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för ansökan till CKF Dalarna 1 mars 2019. - http://www.researchweb.org/is/ckfuu Fram till den 1 mars kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra eller lägga till information. Ansökan som inte är färdigställd med eventuella bilagor och inskickad med knappen Slutför vid den tidpunkten kommer inte att behandlas av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/10411
uct:4387 gave a hit
Published Information inför stipendieansökan
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 89081
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för stipendieansökan till CKF Dalarna - Stiftelsen Lasarettsläkare F Olaisons fond- http://www.researchweb.org/is/ckfuu Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet. Systemet Researchweb används idag inom en majoritet av landstingen i Sverige och även ett flertal ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/89081
uct:4387 gave a hit
Published Innehållsförteckning för interna rapporter
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 2186
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Interna rapporter för RFR

Status för beviljade medel Statusrapport för startstödsansökan Statusrapport för ansökningar RFR Invalda läsare - Grundansökan/fortsättningsansökan Granskares poäng och kommentarer Jäviga granskare Övervakning av granskningsprocessen Statusrapport - RFR, Grund- och Fortsättningsansökan Ansökan om anslag RFR - Beslutskommentarer Utskriftsrapport ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/2186
uct:4387 gave a hit
Published LASEC studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201571
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattnig finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201571
uct:4387 gave a hit
Published Medarbetare
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 31851
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Som medarbetare anges person som är delaktig i projektet. Mer information Medarbetare måste vara registrerade med ett personkort i ansökningssystemet för att kunna kopplas till din ansökan. Personkortsregistrering görs personligen av den uppgifterna gäller, med korrekta uppgifter om namn, arbetsplats, e-postadress etc. Även medarbetarens CV bör vara så komplett som möjligt. För att ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/31851
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search/?search=uct%3A4387&page=-1&order=author&submit=1&listgroup=20&start=1