Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 55 hits in 0.20 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Nordic 8
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201491
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201491
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 9
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 206161
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206161
uct:4387 gave a hit
Completed ODYSSEY
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200731
uct:4387 gave a hit
Published PARAGONHF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207721
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207721
uct:4387 gave a hit
Completed PIONEER AF-PCI
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200341
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200341
uct:4387 gave a hit
Published Post doc månader beviljade för år 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47521
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Post-Doc för år 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeslut post doc CKFUU-77801Lindquist DavidAT-centrum, Falu lasarettMolekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget med eller utan humant papillomvirus och deras betydelse för behandling och prognosBeviljad CKFUU-80181Hedin Skogman BarbroBarn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarettNeuroborrelios hos barn och ungdom - ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47521
uct:4387 gave a hit
Published Projektanslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71671
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71671
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201781
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201791
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201791
uct:4387 gave a hit
Published RAPIDO
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201501
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201501
uct:4387 gave a hit
Completed Socrates
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201541
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201541
uct:4387 gave a hit
Published SOLD
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201511
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201511
uct:4387 gave a hit
Completed SPECTRUM
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200781
uct:4387 gave a hit
Published SSGXX
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201521
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201521
uct:4387 gave a hit
Published STOMAMESH
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201461
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201461
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search/?search=uct%3A4387&page=-1&order=author&submit=1&listgroup=20&start=2