Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 71 hits in 0.28 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Critics
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201471
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201471
uct:4387 gave a hit
Published ESPAC-4
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201481
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 8
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201491
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201491
uct:4387 gave a hit
Published RAPIDO
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201501
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201501
uct:4387 gave a hit
Published SOLD
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201511
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201511
uct:4387 gave a hit
Published SSGXX
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201521
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201521
uct:4387 gave a hit
Completed Socrates
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201541
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201541
uct:4387 gave a hit
Published LASEC studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201571
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattnig finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201571
uct:4387 gave a hit
Published BOOST-studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201591
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201591
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201781
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201791
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201791
uct:4387 gave a hit
Published Effects
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 203171
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 9
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 206161
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206161
uct:4387 gave a hit
Published SSG XX
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 206551
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206551
uct:4387 gave a hit
Published PARAGONHF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207721
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207721
uct:4387 gave a hit
Completed COMMANDER
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207731
uct:4387 gave a hit
Published EFFECTS
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 209481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/209481
uct:4387 gave a hit
Published Innehållsförteckning för interna rapporter
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 2186
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Interna rapporter för RFR

Status för beviljade medel Statusrapport för startstödsansökan Statusrapport för ansökningar RFR Invalda läsare - Grundansökan/fortsättningsansökan Granskares poäng och kommentarer Jäviga granskare Övervakning av granskningsprocessen Statusrapport - RFR, Grund- och Fortsättningsansökan Ansökan om anslag RFR - Beslutskommentarer Utskriftsrapport ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/2186
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Information CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 10411
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för ansökan till CKF Dalarna 1 mars 2019. - http://www.researchweb.org/is/ckfuu Fram till den 1 mars kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra eller lägga till information. Ansökan som inte är färdigställd med eventuella bilagor och inskickad med knappen Slutför vid den tidpunkten kommer inte att behandlas av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/10411
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag CKF Dalarna - Uppsala universitet
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12611
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag från CKF Dalarna - Uppsala universitet Från höstterminen år 2009 är beviljade anslag nedan möjliga att söka kategoriserat via MeSH-termer och du kan här att söka bland dem Beviljade anslag våren 2014 Beviljade anslag våren 2013 Beviljade anslag våren 2012 Beviljade anslag hösten 2012 Beviljade anslag våren 2011 Beviljade anslag hösten 2011 Beviljade anslag hösten ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12611
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search/?search=uct%3A4387&page=-1&submit=1&listgroup=20&start=1