Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 71 hits in 0.28 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12621
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12621
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2008 - RFR
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12631
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=55 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-22551Zakrisson Ann-BrittAllmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL.Sjuksköterskeledd multidisciplinär KOL-rehabilitering i primärvården100 000 RFR-23041Engström IngemarPsykiatriskt forskningscentrum, ÖrebroRandomiserad kontrollerad studie av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12631
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade projektmedel hösten 2007
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 13871
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Beviljade projektmedel hösten 2007 Antal beviljade ansökningar N = 24 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-11081Rombo Larsinfektionskliniken MälarsjukhusetVaccinering av resenärer - hur gör vi med dem som har sjukdomar eller behandling som påverkar immunförsvarets förmåga och med dem som kommer för sent?140 000 RFR-11247Rubertsson StenAkademiska sjukhuset, ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/13871
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19621
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female refugees ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19621
uct:4387 gave a hit
Published Bedömningskriterier vid CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 20961
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Bedömningskriterier vid CKFDoktorandtjänst Vetenskaplig kvalitet och potential (0-5 poäng) Projektets genomförbarhet (0-5 poäng) Implementering och klinisk relevans (0-5 poäng) Relevans för CKF/Landstingets Dalarna (inklusive prioriterade områden enligt LDs Forskningspolicy (0-5 poäng) Projektets övriga finansiering (0-5 poäng) Lämplighet som doktorandprojekt (0-5 poäng) ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/20961
uct:4387 gave a hit
Published Medarbetare
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 31851
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Som medarbetare anges person som är delaktig i projektet. Mer information Medarbetare måste vara registrerade med ett personkort i ansökningssystemet för att kunna kopplas till din ansökan. Personkortsregistrering görs personligen av den uppgifterna gäller, med korrekta uppgifter om namn, arbetsplats, e-postadress etc. Även medarbetarens CV bör vara så komplett som möjligt. För att ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/31851
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 38611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 0 Projektanslag hösten 2009 Post-Doc för år 2010
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/38611
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober år 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47181
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2009 Antal ansökningar N=48 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-69551Hedberg Nyqvist KerstinUppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsaTillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer100 000 RFR-69831Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47181
uct:4387 gave a hit
Published Anslag våren 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47281
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-45401Kyhle KickiViktenheten Skönvikt, Landstinget DalarnaKombinationsbehandling med lågkaloridiet (LCD) och kognitiv beteendeterapi (KBT) för obstruktivt sömnapnésyndrom hos patienter med fetma grad III125 000 CKFUU-45421Anagrius CarinVenereologmottagningen, Infektionskliniken, Falu lasarett ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47281
uct:4387 gave a hit
Published Post doc månader beviljade för år 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47521
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Post-Doc för år 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeslut post doc CKFUU-77801Lindquist DavidAT-centrum, Falu lasarettMolekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget med eller utan humant papillomvirus och deras betydelse för behandling och prognosBeviljad CKFUU-80181Hedin Skogman BarbroBarn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarettNeuroborrelios hos barn och ungdom - ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47521
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 67821
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
HR] Projektanslag hösten 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/67821
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 68261
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 13 Projektanslag hösten 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-140681Källberg Ann-SofieAkutkliniken, Falu LasarettEmergency Department work environment and its impact on patient safety.154 000 CKFUU-141271Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretStudie av spotted ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/68261
uct:4387 gave a hit
Published Projektanslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71671
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71671
uct:4387 gave a hit
Published Anslag hösten 2009 version 2
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71731
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71731
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84161
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 14 Projektanslag våren 2011 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-180251Hårdstedt MariaKardiologiska kliniken, FalunAkut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet.248 000 CKFUU-181001Hållmarker UlfMed klin Mora lasarettFysisk aktivitet - Hälsonytta och Risker vid ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84161
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84721
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2010 Antal ansökningar N=44 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-138231Muntlin Athlin ÅsaAkademiska sjukhuset, verksamhetsområde Akutsjukvård och Uppsala universitetHälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting.150 000 RFR-138611Aila Gustafsson SannaPsykiatriskt ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84721
uct:4387 gave a hit
Published Granskningskommentarer 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 88861
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
DiarieSökandeAnsökans titelPoängGranskares kommentarer RFR-212911Smekal DavidMekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.19,50 RFR-213041Björn CatrineAttraktivt arbete i operationssjukvården, en metodstudie13,67 RFR-213781Sundgren ElisabetRökstopp hos personer med schizofreni: En interventionsstudie.19,00 RFR-213801Bendrik ReginaFysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/88861
uct:4387 gave a hit
Published Information inför stipendieansökan
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 89081
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för stipendieansökan till CKF Dalarna - Stiftelsen Lasarettsläkare F Olaisons fond- http://www.researchweb.org/is/ckfuu Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet. Systemet Researchweb används idag inom en majoritet av landstingen i Sverige och även ett flertal ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/89081
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 90111
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 16 Projektanslag hösten 2011 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-215381Sahlgren HannaKK FalunTidig fosterdiagnostik med ultraljud och biokemi- information, riskskattning och psykosociala aspekter200 000 CKFUU-216661Ericson JennyLandstinget Dalarna, Barn och ungdomsmedicin avd 33A randomized controlled trial on proactive ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/90111
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search/?search=uct%3A4387&page=-1&submit=1&listgroup=20&start=2