Printed:
2019-11-22 21:37:21
Selection search:
uct:4387
Search gave 55 hits in 0.44 seconds

Search result

The list is sorted by number in ascending order

Completed PIONEER AF-PCI
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200341
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200341
uct:4387 gave a hit
Completed ODYSSEY
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200731
uct:4387 gave a hit
Completed SPECTRUM
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200781
uct:4387 gave a hit
Published Autolymfom studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201351
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201351
uct:4387 gave a hit
Completed DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201361
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201361
uct:4387 gave a hit
Published STOMAMESH
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201461
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201461
uct:4387 gave a hit
Published Critics
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201471
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201471
uct:4387 gave a hit
Published ESPAC-4
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201481
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 8
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201491
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201491
uct:4387 gave a hit
Published RAPIDO
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201501
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201501
uct:4387 gave a hit
Published SOLD
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201511
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201511
uct:4387 gave a hit
Published SSGXX
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201521
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201521
uct:4387 gave a hit
Completed Socrates
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201541
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201541
uct:4387 gave a hit
Published LASEC studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201571
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattnig finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201571
uct:4387 gave a hit
Published BOOST-studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201591
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201591
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201781
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201791
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201791
uct:4387 gave a hit
Published Effects
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 203171
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 9
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 206161
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206161
uct:4387 gave a hit
Published PARAGONHF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207721
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207721
uct:4387 gave a hit
Completed COMMANDER
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207731
uct:4387 gave a hit
Published Innehållsförteckning för interna rapporter
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 2186
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Interna rapporter för RFR

Status för beviljade medel Statusrapport för startstödsansökan Statusrapport för ansökningar RFR Invalda läsare - Grundansökan/fortsättningsansökan Granskares poäng och kommentarer Jäviga granskare Övervakning av granskningsprocessen Statusrapport - RFR, Grund- och Fortsättningsansökan Ansökan om anslag RFR - Beslutskommentarer Utskriftsrapport ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/2186
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Information CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 10411
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för ansökan till CKF Dalarna 1 mars 2019. - http://www.researchweb.org/is/ckfuu Fram till den 1 mars kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra eller lägga till information. Ansökan som inte är färdigställd med eventuella bilagor och inskickad med knappen Slutför vid den tidpunkten kommer inte att behandlas av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/10411
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag CKF Dalarna - Uppsala universitet
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12611
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag från CKF Dalarna - Uppsala universitet Från höstterminen år 2009 är beviljade anslag nedan möjliga att söka kategoriserat via MeSH-termer och du kan här att söka bland dem Beviljade anslag våren 2014 Beviljade anslag våren 2013 Beviljade anslag våren 2012 Beviljade anslag hösten 2012 Beviljade anslag våren 2011 Beviljade anslag hösten 2011 Beviljade anslag hösten ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12621
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12621
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2008 - RFR
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12631
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=55 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-22551Zakrisson Ann-BrittAllmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL.Sjuksköterskeledd multidisciplinär KOL-rehabilitering i primärvården100 000 RFR-23041Engström IngemarPsykiatriskt forskningscentrum, ÖrebroRandomiserad kontrollerad studie av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12631
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade projektmedel hösten 2007
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 13871
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Beviljade projektmedel hösten 2007 Antal beviljade ansökningar N = 24 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-11081Rombo Larsinfektionskliniken MälarsjukhusetVaccinering av resenärer - hur gör vi med dem som har sjukdomar eller behandling som påverkar immunförsvarets förmåga och med dem som kommer för sent?140 000 RFR-11247Rubertsson StenAkademiska sjukhuset, ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/13871
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19621
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female refugees ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19621
uct:4387 gave a hit
Published Bedömningskriterier vid CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 20961
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Bedömningskriterier vid CKF Doktorandtjänst/doktorandmånader Vetenskaplig kvalitet och potential (0-5 poäng) Projektets genomförbarhet (0-5 poäng) Implementering och klinisk relevans (0-5 poäng) Projektets övriga finansiering (0-5 poäng) Lämplighet som doktorandprojekt (0-5 poäng) Handledningens kvalitet och potential (0-5 poäng) Postdoktjänst Vetenskaplig kvalitet och potential ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/20961
uct:4387 gave a hit
Published Medarbetare
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 31851
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Som medarbetare anges person som är delaktig i projektet. Mer information Medarbetare måste vara registrerade med ett personkort i ansökningssystemet för att kunna kopplas till din ansökan. Personkortsregistrering görs personligen av den uppgifterna gäller, med korrekta uppgifter om namn, arbetsplats, e-postadress etc. Även medarbetarens CV bör vara så komplett som möjligt. För att ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/31851
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 38611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 0 Projektanslag hösten 2009 Post-Doc för år 2010
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/38611
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober år 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47181
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2009 Antal ansökningar N=48 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-69551Hedberg Nyqvist KerstinUppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsaTillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer100 000 RFR-69831Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47181
uct:4387 gave a hit
Published Anslag våren 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47281
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-45401Kyhle KickiViktenheten Skönvikt, Landstinget DalarnaKombinationsbehandling med lågkaloridiet (LCD) och kognitiv beteendeterapi (KBT) för obstruktivt sömnapnésyndrom hos patienter med fetma grad III125 000 CKFUU-45421Anagrius CarinVenereologmottagningen, Infektionskliniken, Falu lasarett ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47281
uct:4387 gave a hit
Published Post doc månader beviljade för år 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47521
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Post-Doc för år 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeslut post doc CKFUU-77801Lindquist DavidAT-centrum, Falu lasarettMolekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget med eller utan humant papillomvirus och deras betydelse för behandling och prognosBeviljad CKFUU-80181Hedin Skogman BarbroBarn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarettNeuroborrelios hos barn och ungdom - ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47521
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 67821
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
HR] Projektanslag hösten 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/67821
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 68261
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 13 Projektanslag hösten 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-140681Källberg Ann-SofieAkutkliniken, Falu LasarettEmergency Department work environment and its impact on patient safety.154 000 CKFUU-141271Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretStudie av spotted ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/68261
uct:4387 gave a hit
Published Projektanslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71671
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71671
uct:4387 gave a hit
Published Anslag hösten 2009 version 2
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71731
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71731
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84161
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 14 Projektanslag våren 2011 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-180251Hårdstedt MariaKardiologiska kliniken, FalunAkut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet.248 000 CKFUU-181001Hållmarker UlfMed klin Mora lasarettFysisk aktivitet - Hälsonytta och Risker vid ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84161
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84721
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2010 Antal ansökningar N=44 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-138231Muntlin Athlin ÅsaAkademiska sjukhuset, verksamhetsområde Akutsjukvård och Uppsala universitetHälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting.150 000 RFR-138611Aila Gustafsson SannaPsykiatriskt ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84721
uct:4387 gave a hit
Published Granskningskommentarer 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 88861
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
DiarieSökandeAnsökans titelPoängGranskares kommentarer RFR-212911Smekal DavidMekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.19,50 RFR-213041Björn CatrineAttraktivt arbete i operationssjukvården, en metodstudie13,67 RFR-213781Sundgren ElisabetRökstopp hos personer med schizofreni: En interventionsstudie.19,00 RFR-213801Bendrik ReginaFysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/88861
uct:4387 gave a hit
Published Information inför stipendieansökan
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 89081
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för stipendieansökan till CKF Dalarna - Stiftelsen Lasarettsläkare F Olaisons fond- http://www.researchweb.org/is/ckfuu Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet. Systemet Researchweb används idag inom en majoritet av landstingen i Sverige och även ett flertal ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/89081
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 90111
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 16 Projektanslag hösten 2011 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-215381Sahlgren HannaKK FalunTidig fosterdiagnostik med ultraljud och biokemi- information, riskskattning och psykosociala aspekter200 000 CKFUU-216661Ericson JennyLandstinget Dalarna, Barn och ungdomsmedicin avd 33A randomized controlled trial on proactive ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/90111
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag för år 2013
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 101731
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2012 Antal beviljade ansökningar N=57 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-293111Sundgren ElisabetGävle strand - Din hälsocentralSluta röka? - En jämförande studie mellan personer med respektive utan psykossjukdom150 000 RFR-295431Åkerud HelenaKvinnokliniken, Akademiska sjukhusetIndividualisering av behandlingsprotokollet inför in vitro ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/101731
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade ansökningar våren 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 106011
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 22 Projektanslag våren 2012 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-255741Pousette Lundgren GunillaFolktandvården COR, Specklin för Barn o ungdomstandvårdEarly restorative rehabilitation of children and adolecents with Amelogenesis Imperfecta.100 000 CKFUU-257241Hagman CarinaSjukgymnastiken Falu lasarettAndningsträning för vuxna patienter ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/106011
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 115451
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag hösten 2012
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/115451
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade ansökningar hösten 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 115481
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 16 Projektanslag hösten 2012 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-296681Ericson JennyLandstinget Dalarna, Barn och ungdomsmedicin avd 33En randomiserad kontrollerad multicenterstudie (RCT) för att utvärdera effekten av proaktivt amningsstöd via telefon till mammor med prematura barn.100 000 CKFUU-299821Pousette Lundgren ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/115481
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2013
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 119931
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 0 Projektanslag våren 2013
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/119931
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2013
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 119941
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 0 Projektanslag våren 2013
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/119941
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag för år 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 120721
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
HR] Ansökningar 1 oktober 2011 Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaSjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i primärvård.Fysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120721
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 120731
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2011 Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaStrömsbro HC, Division Primärvård, Landstinget Gävleborg. Sjukgymnastikavd.Fysisk aktivitet på recept i klinisk ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120731
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 120741
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
HR] Ansökningar 1 oktober 2011 Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaSjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i primärvård.Fysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120741
uct:4387 gave a hit
Published Anvisningar doktorandansökan och post doc tjänst
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 129781
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka härInstruktion för ansökan till CKF Dalarna. - http://www.researchweb.org/is/ckfuuFram till den 1 oktober kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra/lägga till information. Inga dokument emottas efter den tidpunkt. Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet.Systemet Researchweb används ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/129781
uct:4387 gave a hit
  Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
User account,
Nissers väg 3 791 82 Falun 023 - 183 07
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/user/4387
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search/lpr?search=uct%3A4387&page=-1