Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 71 hits in 0.52 seconds

Search result

hits per page: 10 | 20 | • 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Completed PIONEER AF-PCI
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200341
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200341
uct:4387 gave a hit
Published Auto-Lymfom-studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200481
uct:4387 gave a hit
Published PNH
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200681
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200681
uct:4387 gave a hit
Completed ODYSSEY
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200731
uct:4387 gave a hit
Completed SPECTRUM
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200781
uct:4387 gave a hit
Published CRITICS
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201121
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattnig finns
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201121
uct:4387 gave a hit
Published BEVREAL
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201131
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201131
uct:4387 gave a hit
Completed SCOT
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201141
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201141
uct:4387 gave a hit
Published SOLD
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201151
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201151
uct:4387 gave a hit
Published Strålkohortstudien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201161
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201161
uct:4387 gave a hit
Published NORDIC 8
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201181
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201181
uct:4387 gave a hit
Published RAPIDO
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201191
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201191
uct:4387 gave a hit
Published AdRad
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201201
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201201
uct:4387 gave a hit
Published MIP
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201211
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201211
uct:4387 gave a hit
Published ESPAC 4
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201221
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201221
uct:4387 gave a hit
Published SOLD
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201281
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201281
uct:4387 gave a hit
Published PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol)
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201291
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201291
uct:4387 gave a hit
Published Autolymfom studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201351
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201351
uct:4387 gave a hit
Completed DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201361
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201361
uct:4387 gave a hit
Published STOMAMESH
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201461
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201461
uct:4387 gave a hit
Published Critics
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201471
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201471
uct:4387 gave a hit
Published ESPAC-4
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201481
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 8
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201491
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201491
uct:4387 gave a hit
Published RAPIDO
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201501
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201501
uct:4387 gave a hit
Published SOLD
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201511
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201511
uct:4387 gave a hit
Published SSGXX
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201521
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201521
uct:4387 gave a hit
Completed Socrates
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201541
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201541
uct:4387 gave a hit
Published LASEC studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201571
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattnig finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201571
uct:4387 gave a hit
Published BOOST-studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201591
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201591
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201781
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201791
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201791
uct:4387 gave a hit
Published Effects
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 203171
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171
uct:4387 gave a hit
Published Nordic 9
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 206161
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206161
uct:4387 gave a hit
Published SSG XX
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 206551
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206551
uct:4387 gave a hit
Published PARAGONHF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207721
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207721
uct:4387 gave a hit
Completed COMMANDER
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207731
uct:4387 gave a hit
Published EFFECTS
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 209481
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/209481
uct:4387 gave a hit
Published Innehållsförteckning för interna rapporter
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 2186
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Interna rapporter för RFR

Status för beviljade medel Statusrapport för startstödsansökan Statusrapport för ansökningar RFR Invalda läsare - Grundansökan/fortsättningsansökan Granskares poäng och kommentarer Jäviga granskare Övervakning av granskningsprocessen Statusrapport - RFR, Grund- och Fortsättningsansökan Ansökan om anslag RFR - Beslutskommentarer Utskriftsrapport ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/2186
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Information CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 10411
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för ansökan till CKF Dalarna 1 mars 2019. - http://www.researchweb.org/is/ckfuu Fram till den 1 mars kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra eller lägga till information. Ansökan som inte är färdigställd med eventuella bilagor och inskickad med knappen Slutför vid den tidpunkten kommer inte att behandlas av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/10411
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag CKF Dalarna - Uppsala universitet
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12611
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag från CKF Dalarna - Uppsala universitet Från höstterminen år 2009 är beviljade anslag nedan möjliga att söka kategoriserat via MeSH-termer och du kan här att söka bland dem Beviljade anslag våren 2014 Beviljade anslag våren 2013 Beviljade anslag våren 2012 Beviljade anslag hösten 2012 Beviljade anslag våren 2011 Beviljade anslag hösten 2011 Beviljade anslag hösten ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12621
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12621
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2008 - RFR
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12631
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=55 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-22551Zakrisson Ann-BrittAllmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL.Sjuksköterskeledd multidisciplinär KOL-rehabilitering i primärvården100 000 RFR-23041Engström IngemarPsykiatriskt forskningscentrum, ÖrebroRandomiserad kontrollerad studie av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12631
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade projektmedel hösten 2007
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 13871
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Beviljade projektmedel hösten 2007 Antal beviljade ansökningar N = 24 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-11081Rombo Larsinfektionskliniken MälarsjukhusetVaccinering av resenärer - hur gör vi med dem som har sjukdomar eller behandling som påverkar immunförsvarets förmåga och med dem som kommer för sent?140 000 RFR-11247Rubertsson StenAkademiska sjukhuset, ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/13871
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19621
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female refugees ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19621
uct:4387 gave a hit
Published Bedömningskriterier vid CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 20961
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Bedömningskriterier vid CKFDoktorandtjänst Vetenskaplig kvalitet och potential (0-5 poäng) Projektets genomförbarhet (0-5 poäng) Implementering och klinisk relevans (0-5 poäng) Relevans för CKF/Landstingets Dalarna (inklusive prioriterade områden enligt LDs Forskningspolicy (0-5 poäng) Projektets övriga finansiering (0-5 poäng) Lämplighet som doktorandprojekt (0-5 poäng) ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/20961
uct:4387 gave a hit
Published Medarbetare
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 31851
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Som medarbetare anges person som är delaktig i projektet. Mer information Medarbetare måste vara registrerade med ett personkort i ansökningssystemet för att kunna kopplas till din ansökan. Personkortsregistrering görs personligen av den uppgifterna gäller, med korrekta uppgifter om namn, arbetsplats, e-postadress etc. Även medarbetarens CV bör vara så komplett som möjligt. För att ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/31851
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 38611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 0 Projektanslag hösten 2009 Post-Doc för år 2010
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/38611
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober år 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47181
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2009 Antal ansökningar N=48 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-69551Hedberg Nyqvist KerstinUppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsaTillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer100 000 RFR-69831Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47181
uct:4387 gave a hit
Published Anslag våren 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47281
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-45401Kyhle KickiViktenheten Skönvikt, Landstinget DalarnaKombinationsbehandling med lågkaloridiet (LCD) och kognitiv beteendeterapi (KBT) för obstruktivt sömnapnésyndrom hos patienter med fetma grad III125 000 CKFUU-45421Anagrius CarinVenereologmottagningen, Infektionskliniken, Falu lasarett ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47281
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search?search=uct%3A4387&listgroup=50&page=-1&submit=1