Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 55 hits in 0.24 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Innehållsförteckning för interna rapporter
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 2186
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Interna rapporter för RFR

Status för beviljade medel Statusrapport för startstödsansökan Statusrapport för ansökningar RFR Invalda läsare - Grundansökan/fortsättningsansökan Granskares poäng och kommentarer Jäviga granskare Övervakning av granskningsprocessen Statusrapport - RFR, Grund- och Fortsättningsansökan Ansökan om anslag RFR - Beslutskommentarer Utskriftsrapport ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/2186
uct:4387 gave a hit
  Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
User account,
Nissers väg 3 791 82 Falun 023 - 183 07
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/user/4387
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Information CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 10411
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här Instruktion för ansökan till CKF Dalarna 1 mars 2019. - http://www.researchweb.org/is/ckfuu Fram till den 1 mars kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra eller lägga till information. Ansökan som inte är färdigställd med eventuella bilagor och inskickad med knappen Slutför vid den tidpunkten kommer inte att behandlas av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/10411
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag CKF Dalarna - Uppsala universitet
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12611
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag från CKF Dalarna - Uppsala universitet Från höstterminen år 2009 är beviljade anslag nedan möjliga att söka kategoriserat via MeSH-termer och du kan här att söka bland dem Beviljade anslag våren 2014 Beviljade anslag våren 2013 Beviljade anslag våren 2012 Beviljade anslag hösten 2012 Beviljade anslag våren 2011 Beviljade anslag hösten 2011 Beviljade anslag hösten ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12621
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12621
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2008 - RFR
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12631
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=55 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-22551Zakrisson Ann-BrittAllmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL.Sjuksköterskeledd multidisciplinär KOL-rehabilitering i primärvården100 000 RFR-23041Engström IngemarPsykiatriskt forskningscentrum, ÖrebroRandomiserad kontrollerad studie av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12631
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade projektmedel hösten 2007
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 13871
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Beviljade projektmedel hösten 2007 Antal beviljade ansökningar N = 24 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-11081Rombo Larsinfektionskliniken MälarsjukhusetVaccinering av resenärer - hur gör vi med dem som har sjukdomar eller behandling som påverkar immunförsvarets förmåga och med dem som kommer för sent?140 000 RFR-11247Rubertsson StenAkademiska sjukhuset, ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/13871
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2008
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 21 Projektanslag hösten 2008 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-26061Janeslätt GunnelHabiliteringen i DalarnaTidsuppfattning och vardagsfungerande hos barn med funktionshinder, kartläggning och åtgärder.118 000 CKFUU-26171Magnusson NiklasKirurgkliniken, Mora lasarettKronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi102 000 ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 19621
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female refugees ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19621
uct:4387 gave a hit
Published Bedömningskriterier vid CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 20961
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Bedömningskriterier vid CKFDoktorandtjänst Vetenskaplig kvalitet och potential (0-5 poäng) Projektets genomförbarhet (0-5 poäng) Implementering och klinisk relevans (0-5 poäng) Relevans för CKF/Landstingets Dalarna (inklusive prioriterade områden enligt LDs Forskningspolicy (0-5 poäng) Projektets övriga finansiering (0-5 poäng) Lämplighet som doktorandprojekt (0-5 poäng) ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/20961
uct:4387 gave a hit
Published Medarbetare
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 31851
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Som medarbetare anges person som är delaktig i projektet. Mer information Medarbetare måste vara registrerade med ett personkort i ansökningssystemet för att kunna kopplas till din ansökan. Personkortsregistrering görs personligen av den uppgifterna gäller, med korrekta uppgifter om namn, arbetsplats, e-postadress etc. Även medarbetarens CV bör vara så komplett som möjligt. För att ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/31851
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 38611
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 0 Projektanslag hösten 2009 Post-Doc för år 2010
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/38611
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober år 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47181
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2009 Antal ansökningar N=48 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-69551Hedberg Nyqvist KerstinUppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsaTillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer100 000 RFR-69831Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47181
uct:4387 gave a hit
Published Anslag våren 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47281
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-45401Kyhle KickiViktenheten Skönvikt, Landstinget DalarnaKombinationsbehandling med lågkaloridiet (LCD) och kognitiv beteendeterapi (KBT) för obstruktivt sömnapnésyndrom hos patienter med fetma grad III125 000 CKFUU-45421Anagrius CarinVenereologmottagningen, Infektionskliniken, Falu lasarett ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47281
uct:4387 gave a hit
Published Post doc månader beviljade för år 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47521
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Post-Doc för år 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeslut post doc CKFUU-77801Lindquist DavidAT-centrum, Falu lasarettMolekylära skillnader mellan cancer i mellansvalget med eller utan humant papillomvirus och deras betydelse för behandling och prognosBeviljad CKFUU-80181Hedin Skogman BarbroBarn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarettNeuroborrelios hos barn och ungdom - ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47521
uct:4387 gave a hit
Ongoing revision Beviljade anslag hösten 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 67821
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
HR] Projektanslag hösten 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-104551Nyhäll-Wåhlin Britt-MarieKliniken för reumatologi Falu lasarettSvår reumatoid artrit – prognostiska faktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och komplikationer150 000 CKFUU-104891Byrskog UlrikaKvinnokliniken Falu Lasarett Avd 37/FörlossningHealth care utilization among female ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/67821
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag hösten 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 68261
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal beviljade ansökningar N = 13 Projektanslag hösten 2010 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-140681Källberg Ann-SofieAkutkliniken, Falu LasarettEmergency Department work environment and its impact on patient safety.154 000 CKFUU-141271Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretStudie av spotted ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/68261
uct:4387 gave a hit
Published Projektanslag hösten 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71671
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71671
uct:4387 gave a hit
Published Anslag hösten 2009 version 2
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71731
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71731
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag våren 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84161
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Antal ansökningar: N = 14 Projektanslag våren 2011 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-180251Hårdstedt MariaKardiologiska kliniken, FalunAkut immunrespons vid allogen cellötransplantation - koppling mellan naturlig (innate) och specifik (aquired) alloimmunitet.248 000 CKFUU-181001Hållmarker UlfMed klin Mora lasarettFysisk aktivitet - Hälsonytta och Risker vid ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84161
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search?search=uct%3A4387&order=id&page=-1&submit=1