Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 55 hits in 0.26 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status descending

Completed COMMANDER
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 207731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207731
uct:4387 gave a hit
Completed DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201361
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201361
uct:4387 gave a hit
Completed ODYSSEY
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200731
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200731
uct:4387 gave a hit
Completed PIONEER AF-PCI
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200341
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200341
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201781
uct:4387 gave a hit
Completed PROSPECT II
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201791
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201791
uct:4387 gave a hit
Completed Socrates
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201541
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201541
uct:4387 gave a hit
Completed SPECTRUM
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 200781
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200781
uct:4387 gave a hit
Published Anslag hösten 2009 version 2
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 71731
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag hösten 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-72891Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala samt Mikrobiologen Falu lasaretVektorstudie, seroepidemiologisk studie samt PCR-baserad diagnostik av fästingöverförd rickettsiainfektion som orsak till hjärnhinneinflammation225 000 CKFUU-73061Källberg ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/71731
uct:4387 gave a hit
Published Anslag våren 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47281
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Projektanslag våren 2009 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) CKFUU-45401Kyhle KickiViktenheten Skönvikt, Landstinget DalarnaKombinationsbehandling med lågkaloridiet (LCD) och kognitiv beteendeterapi (KBT) för obstruktivt sömnapnésyndrom hos patienter med fetma grad III125 000 CKFUU-45421Anagrius CarinVenereologmottagningen, Infektionskliniken, Falu lasarett ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47281
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober 2010
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 84721
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2010 Antal ansökningar N=44 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-138231Muntlin Athlin ÅsaAkademiska sjukhuset, verksamhetsområde Akutsjukvård och Uppsala universitetHälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting.150 000 RFR-138611Aila Gustafsson SannaPsykiatriskt ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/84721
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar 1 oktober år 2009
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 47181
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2009 Antal ansökningar N=48 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-69551Hedberg Nyqvist KerstinUppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsaTillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer100 000 RFR-69831Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/47181
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2008 - RFR
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12631
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=55 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-22551Zakrisson Ann-BrittAllmänmedicinskt Forskningscentrum, Örebro Läns Landsting. Laxå vårdcentral, ÖLL. CAMTÖ, ÖLL.Sjuksköterskeledd multidisciplinär KOL-rehabilitering i primärvården100 000 RFR-23041Engström IngemarPsykiatriskt forskningscentrum, ÖrebroRandomiserad kontrollerad studie av ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12631
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 120731
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningar 1 oktober 2011 Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaStrömsbro HC, Division Primärvård, Landstinget Gävleborg. Sjukgymnastikavd.Fysisk aktivitet på recept i klinisk ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120731
uct:4387 gave a hit
Published Ansökningar hösten 2011
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 120741
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
HR] Ansökningar 1 oktober 2011 Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaSjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i primärvård.Fysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120741
uct:4387 gave a hit
Published Anvisningar doktorandansökan och post doc tjänst
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 129781
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka härInstruktion för ansökan till CKF Dalarna. - http://www.researchweb.org/is/ckfuuFram till den 1 oktober kl 17.00 kan du gå in i formuläret och ändra/lägga till information. Inga dokument emottas efter den tidpunkt. Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet.Systemet Researchweb används ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/129781
uct:4387 gave a hit
Published Autolymfom studien
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 201351
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Ingen sammanfattning finns.
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201351
uct:4387 gave a hit
Published Bedömningskriterier vid CKF
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 20961
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Bedömningskriterier vid CKFDoktorandtjänst Vetenskaplig kvalitet och potential (0-5 poäng) Projektets genomförbarhet (0-5 poäng) Implementering och klinisk relevans (0-5 poäng) Relevans för CKF/Landstingets Dalarna (inklusive prioriterade områden enligt LDs Forskningspolicy (0-5 poäng) Projektets övriga finansiering (0-5 poäng) Lämplighet som doktorandprojekt (0-5 poäng) ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/20961
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag CKF Dalarna - Uppsala universitet
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 12611
Informationsdokument, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Beviljade anslag från CKF Dalarna - Uppsala universitet Från höstterminen år 2009 är beviljade anslag nedan möjliga att söka kategoriserat via MeSH-termer och du kan här att söka bland dem Beviljade anslag våren 2014 Beviljade anslag våren 2013 Beviljade anslag våren 2012 Beviljade anslag hösten 2012 Beviljade anslag våren 2011 Beviljade anslag hösten 2011 Beviljade anslag hösten ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/12611
uct:4387 gave a hit
Published Beviljade anslag för år 2012
Maria Pilawa, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, 120721
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
HR] Ansökningar 1 oktober 2011 Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaSjukgymnastik Omkrets Gävle, Landstinget Gävleborg. sjukgymnastikmottagning i primärvård.Fysisk aktivitet på ...
www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120721
uct:4387 gave a hit

Search information, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/search?search=uct%3A4387&order=status%20reverse&page=-1&submit=1