FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Ansökningar

Du som vill ansöka om medel

Här ansöker du om projektmedel. Logga först in genom att klicka på menyvalet Logga in. Efter att du har loggat in så klicka i menyn på menyvalet Ansökningar och sedan på undermenyn Ansöknings-formulär varefter du ser titlarna på de ansökningsformulär som är aktuella. Klicka sedan på rätt titel för att börja fylla i ansökningsformuläret.

Du kan även ta fram alla ansökningar där du står som sökande, medarbetare eller handledare genom att klicka på menyvalet Egna ansökningar. (Har du ansökningar hos flera anslagsgivare får du klicka på anslagsgivaren namn för att se dina ansökningar)

OBS! Innan du börjar en ansökan till FORSS, kontrollera följande:


FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/forss/ansokan