FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Dokument

Sök dokument

Under "Sök dokument" kan du söka efter dokument i Researchweb.

Dokumentmallar

Under "dokumentmallar" hittar du mallar som du kan använda för att skapa dokument i systemet. Vilka dokument som är möjliga att skapa skiljer sig åt beroende på vilken roll (rättighet) du har i Researchweb.

Egna dokument

Under "Egna dokument" hittar du de dokument du skapat i Researchweb.


FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/forss/document