Nyheter inom FORSS

Nyheter inom FORSS

Här presenteras nyheter och påminnelser inom FORSS.

FORSS medel får disponeras i två år. Tidigare fanns möjlighet att få förlängd dispositionstid med 2 år. Den möjligheten är nu borta och förlängning kan endast ges med ett år och då efter en skriftlig förfrågan till FORSS kansli samt ska ett intyg från verksamhetschef bifogas som visar att möjlighet finns att arbete med projektet under nästkommande år.

Professor emeriti som huvudsökande. FORSS har beslutat att följa samma regler som gäller för att söka klinik ALF medel, vilket innebär att personen ska ha en anställning på min 40% med lön.

På fortsättningsansökningar så bedömer FORSS progessen i projektet. Om projektet saknar progress eller har svag progress så avvakta ett år med att söka fortsättningsanslag. Detta med tanke på att man förbrukar en ansökningsomgång vid ett avslag.

PublishedDocument information: Nyheter inom FORSS | Last modified: 2019-04-04 by Researchweb Support 7

Nyheter inom FORSS, from FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/forss/document/169781