FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Vi har bytt användningsområde för denna hemsida och har en ny.

Under sommaren år 2017 flyttades information till ett nytt webbpubliceringsverktyg från den sida som du besöker just nu. Sidan kommer inte att stängas, utan övergår till att bli en mer renodlad ansökningssida för kurser och  vissa FoU-medel.

Om du kommit fel till denna sida i samband med att du ska anmäla dig till en kurs och skapar inloggningsuppgifter/personkort så kommer du åter till kursinformationen här. När du är inloggad så når du också de uppgifter du angivit under "Mina sidor" i vänster meny (såsom personkort och ev påbörjad ansökan) och kan där fortsätta redigering och publicering.

Vår nya webbsida  återfinns här.
 

 


FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/foualvsborg/