Så här byter du ut bakgrund i Powerpoint

Så här byter du ut grafiskprofil/bakgrund i Powerpoint

Det är viktigt att känna till att Powerpointmallar är byggda på lite olika sätt och hur komplicerade de är att ändra, beror på hur den som ansvarar för att ta fram grafiska mallar i organisationen har valt att bygga dem. Programversionen som de är byggda i kan också variera. Här presenterar jag hur du ändrar i Powerpoint 2013 (ett likartat sätt finns för tidigare powerpointversioner, så du kan trots allt ha nytta av nedanstående om du har en annan version).

Det enklaste och snabbaste sättet att byta ut till ny grafisk profil är att ersätta hela bakgrunden med en ny bild som täcker hela bakgrundsytan. Därför presterar jag här det tillvägagångsättet.

Först måste du här välja vilken bakgrund du vill byta till (du ska alltid utgå ifrån vilken organisation du representerar vid just det aktuella tillfället när du ska välja grafisk profil. Det kan allstå innebära att du vid olika tillfällen ska använda olika grafiska profiler för samma presentation).

1. Spara först här nedanifrån ned den fil du ska använda som ny bakgrund i ditt bildspel på din disk (klicka på lämplig länk nedan och högerklicka på bilden som öppnas, välj "spara fil som" och lägg den i lämplig katalog hos dig).

Svensk bakgrund för representation regionalt/nationellt för FoU primärvård, Västra Götalandsregionen. Logotypen för Närhälsan ska här presenteras.

Svensk bakgrund för representation regionalt/nationellt för FoU primärvård, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet. Logotypen för Närhälsan ska här presenteras.

Engelsk bakgrund för representation utomlands för FoU primärvård. Logotypen för Närhälsan behöver här inte presenteras enligt ök med kommunikationsavdelningen Närhälsan.

Svensk bakgrund för representation nationellt för Studierektorsenhet primärvård, Västra Götalandsregionen. Logotypen för Närhälsan ska här presenteras.

Engelsk bakgrund för representation utomlands för Studierektorsenhet primärvård, Västra Götalandsregionen. Logotypen för Närhälsan behöver här inte presenteras enligt ök med kommunikationsavdelningen Närhälsan.

Svensk bakgrund för representation regionalt/nationellt för Västra Götalandsregionen.

2. Öppna ditt befintliga bildspel där du ska byta bakgrundsbild. Du kan få upp en text i överkant där det står att du ska aktivera redigering. Välj att aktivera på visad knapp.

3. Sedan väljer du översta menyvalet som heter "Visa".

4. Välj sedan undermenyvalet med namn "Bildbakgrund".

5. Välj sedan översta menyvalet även det med namn "BILDBAKGRUND" (fast där återfinns det alltså med versaler).

6. Det du nu ser på din stora mittenbild är själva designen för hur det du skriver ska visas. Härifrån når du nu att ta bort de designobjekt som din tidigare presentation var gjord utifrån. Var noga med att inte ta bort textrutor. Klicka istället på bildobjekt i designen, när de är markerade så raderar du bort dem alla, tills bakgrunden är tom på bildobjekt.

7. Nu ska vi lägga in den bild som du tidigare sparat ned och som ska ersätta din tidigare design.
Vi gör så här:

Välj "Bakgrundsformat" i undermenyn.

Välj "Formatera bakgrund".

Välj "Bild eller strukturfyllning" i sidomenyn. Här byts din bakgrund ut till en som inte passar alls först, bli inte orolig.

Nu går du vidare till valet "Infoga bild från".

Leta upp den nya bilden för bakgrund som du initialt sparade ned och välj den. Du ser direkt att din presentation får en ny bakgrund.

Välj "Använd för alla". Det genererar att varje bild som du gjort i bildspelet får denna bakgrundsbild.

Stäng designvyn genom att i undermenyn högt upp välja "Stäng Bakgrundsvy" (detta val är har en rödbakgrundsplatta med ett vitt kryss på och syns väl).

Voala! Du har ett nytt bildspel med ny bakgrund!

Tillbaka till utbildningsmaterial/mallar.

Attachments

image StudierektorsenhetEngHelsida.jpg
Engelsk bakgrund för representation utomlands för Studierektorsenhet primärvård. Logotypen för Närhälsan behöver här inte presenteras enligt ök med kommunikationsavdelningen Närhälsan.

File size: 211 kB
image FoUPrimarvardHelsida.jpg
Svensk bakgrund för representation nationellt för FoU primärvård, Västra Götalandsregionen. Logotypen för Närhälsan ska här presenteras.

File size: 129 kB
image VGregionHelsida.jpg
Svensk bakgrund för representation nationellt för Västra Götalandsregionen.

File size: 115 kB
image Bildspelsbakgrundsvensk.jpg
Svensk bakgrund för representation nationellt för Studierektorsenhet primärvård. Logotypen för Närhälsan ska här presenteras.

File size: 205 kB
image FoUPrimarvardEngHelsida.jpg
Engelsk bakgrund för representation utomlands för FoU primärvård. Logotypen för Närhälsan behöver här inte presenteras enligt ök med kommunikationsavdelningen Närhälsan.

File size: 184 kB
image FoUpvGUNH.jpg
Bakgrund för VG, Närhälsa och GU.

File size: 232 kB
PublishedDocument information: Så här byter du ut bakgrund i Powerpoint | Last modified: 2015-02-12 by Eva Almqvist

Så här byter du ut bakgrund i Powerpoint, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/foualvsborg/document/158641