Customize appearance

Inställningar och snabbkommandon

Här ändrar du utseende för denna webbplats. Under detta menyalternativet kan du när du är inloggad hitta länkar för att ändra dina personuppgifter och ditt passord.

Denna webbplats är anpassad för så hög tillgänglighet som möjligt för alla användare. Oberoende om du använder webbläsare, mobila enheter som handdatorer eller hjälpmedel för att tillgodogöra dig informationen.

Anpassa inställningar

För att underlätta för dig som användare finns ett antal förvalsalternativ som anpassar utseendet på dessa sidor. Förutsättningen för att detta skall fungera är att du har cookies aktiverat i din webbläsare. De grafiska inställningarna kräver att din webbläsare förstår stilmallar (CSS version 2). De senaste versionerna av webbläsarna som finns idag klarar detta.

Om sidan ser konstig ut (som i exempelvis Netscape 4.x) kan du använda textläge istället. Om din webbläsare inte klarar CSS (ex Lynx), så visas sidan som text och de grafiska inställningar ger inget förändrat utseende.

Eget läge

Om du vill justera dina inställningar ytterligare, kan du klicka här för att anpassa sidan ytterligare med avancerade inställningar. Där kan du ställa in visningsalternativ så att webbsidan visas optimalt just för dig. Du kan spara dina inställningar när du är inloggad som gör att du automatiskt får dessa inställningar varje gång du loggar in i systemet.

Snabbkommandon

Du kan navigera på denna webbplats med hjälp av tangenter om du vill. För att underlätta vid den typen av navigering har vissa länkar fått snabbkommandon som normalt aktiveras genom att du först håller du ner ALT-knappen samtidigt som du trycker ner tecknet eller siffran för länken och i vissa fall (beroende på webbläsare) trycker du ENTER-knappen för att gå till vald länk. Observera att detta inte fungerar i alla webbläsare, men i Microsoft Internet Explorer och i Mozilla (firefox) fungerar snabbkommandon.

Följande standardlänkar har snabbkommandon:

Det förekommer andra snabbkomandon på underrubriker. När en länk har snabbkommando visas det i titeln för länken (till exempel [ Länk till startsidan (access key:1)]).


Customize appearance, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/foualvsborg/settings