Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD; utveckling av forskningsplan och utbildning av personal
Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD; utveckling av forskningsplan och utbildning av personal
Project number : 238751
Created by: Peter Jacobsson, 2017-12-13
Last revised by: Peter Jacobsson, 2017-12-13
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Det övergripande projektet, Påverkan av personlighetsdysfunktion i läkemedelsbehandling av ADHD, syftar till att undersöka hur omfattning och skillnader i personlighetsdysfunktion påverkar behandlingsutfall i patientgruppen med ADHD. En nyanserad modell för personlighetsdysfunktion i DSM-5 ger förutsättningar att undersöka hur dessa underliggande personlighetsfunktioner kan kartläggas. Modellen ger en bild av såväl svårighetsgrad som profil av individens personlighetsdysfunktion. En liknande personlighetspatologisk modell kommer att inbegripas i ICD-11 som beräknas komma under 2018. Personlighetsdiagnostik är underutvecklad i vuxenpsykiatrin. Utbildning av utredande psykologer och övriga involverade vårdgivare skall utbildas i dimensionell personlighetsdiagnostik för att kunna samla in data till övergripande projekt samt stärka utredningssäkerhet. Material och metod: Denna diagnostik kommer att inbegripa såväl självskattningsskalor som strukturerade intervjuer. Självskattningsformuläret PID-5 består av 220 items som fördelas på fem domäner och 25 underordnade egenskaper som resulterar i en personlighetspatologisk profil. SCID-AMPD är en strukturerad intervju för att bedöma generell svårighetsgrad av personlighetsdysfunktion. Betydelse: 1) Utbildning av psykiatriska vårdgivare är nödvändig för genomförande av övergripande forskningsprojekt. 2) Dimensionell personlighetsdiagnostik kommer att införas i officiellt diagnossystem ICD-11 under kommande år.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Bo Söderpalm
Professor, Universitetssjukhusöverläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Beroendevård
Thomas Nilsson
Universitetslektor/Psykolog, Sektionen för psykiatri och neurokemi
Ola Andersson
Överläkare, Annan, Universitetssjukhuset MAS, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper
Amir Baigi
Epidemiolog, Hallands sjukhus

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-01-01

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Psykiatri

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Personality Disorders
A major deviation from normal patterns of behavior.
Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders
Description missing

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Psykiatrin Halland - Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Vuxenpsykiatrimottagningen Varberg (0 %)

Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD; utveckling av forskningsplan och utbildning av personal, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/238751