Mot en sömlös delning av patientens information
Mot en sömlös delning av patientens information
Project number : 239301
Created by: Anna Rossander, 2017-12-18
Last revised by: Anna Rossander, 2017-12-18
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Det är visat att informationssystemen i vårdens oförmåga att kommunicera med varandra är ett av de största hindren för att bedriva en effektiv och säker vård [i].

Det finns flera hinder för att komma framåt i denna fråga och de brukar delas in i teknisk, juridisk, organisatorisk och semantisk [ii] interoperabilitet. Den tekniska interoperabiliteten – hur man kopplar ihop saker och ting med varandra - är oftast den lättaste att lösa. Den juridiska interoperabilitet kring personuppgifter är extra sträng inom vården, men värnar integriteten. Det pågår revidering av lagstiftningen med bland annat nya allmänna Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR). Den organisatoriska interoperabiliteten handlar om flöden mellan olika enheter. Den semantiska biten är unik för varje fält och är grunden för kunskapsbyggande och kvalitetssäkerhet. Den handlar om att begrepp ska tolkas på samma sätt av alla. De kodverk som finns idag är alltför grova för att bära all den information som är relevant. Socialstyrelsen förordrar SNOMED CT [iii] och många av de regioner som nu upphandlar nya vårdsystem, inklusive Halland, kommer att använda detta. [iv]

För att ha nytta av SNOMED CT måste begreppen vi använder i vården identifieras och renodlas. Ofta används flera olika synonymer för varje term inom SNOMED CT, tex blåscancer//urinblåscancer//urotelial cancer.

2. Information om forskargruppen

Tutor

LARS LINDSKÖLD
Regionutvecklare, Koncernkontoret, Koncernkontoret, Institutionen Tillämpad IT, Koncernkontoret

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-01-29

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Medical Informatics
The field of information science concerned with the analysis and dissemination of medical data through the application of computers to various aspects of health care and medicine.
Urinary Bladder Neoplasms
Tumors or cancer of the URINARY BLADDER.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka - Urologimottagningen Kungsbacka (0 %)

Mot en sömlös delning av patientens information, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/239301