Kartläggning och åtgärder för personer med synnedsättning som har balanssvårigheter och/eller belastningsproblematik i axlar/nacke/rygg.
Kartläggning och åtgärder för personer med synnedsättning som har balanssvårigheter och/eller belastningsproblematik i axlar/nacke/rygg.
Project number : 240941
Created by: Gunilla Lindsköld, 2018-01-05
Last revised by: Gunilla Lindsköld, 2018-01-06
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Målgrupp: Barn, ungdomar och personer i yrkesverksam ålder som är patienter på syncentralen och har en diagnosticerad svår synnedsättning eller blindhet enligt WHO:s klassificering.

Projektbeskrivning: Kartläggning och analys av hälsostatus av deltagarna i målgruppen. Hållningsinstruktioner, balans och hållningskorrigerande övningar i kombination med kroppskännedom och avslappningsövningar. Fysioterapeut och synpedagoger genomför gruppträffar med genomgång av träningsprogram.

Syfte och mål: Ökad hälsa för patienter på syncentralen genom förebyggande arbete för att förhindra belastningsskador och balansproblem. Åtgärda hälsoproblemen genom information om rörelseapparaten, förebyggande träning och egenvård.

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-10-01

Projektets slutdatum

2020-10-01

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Evaluation Mechanisms
Methods and techniques used in evaluating the quality of health care, its planning, and delivery.
Guideline Adherence
Conformity in fulfilling or following official, recognized, or institutional requirements, guidelines, recommendations, protocols, pathways, or other standards.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Ambulans Diagnostik och Hälsa - Hälsa och funktionsstöd - Kommunikation Halland - Syncentralen Halland - Syncentralen Halmstad (0 %)

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: Regionstyrelsens hälso-och sjukvårdsutskott (Reference number: RS170279)
Decided and approved
Grant reciever: Syncentralen
Applied 2017-03-31 for a contribution of 438,580 SEK intended for Barn, ungdomar och personer i yrkesverksam ålder som har en diagnosticerad svår synnedsättning eller blindhet enligt WHO:s klassifikation.
Decision 2017-05-16 with a contribution of 438,580 SEK and is available 20181001-20201001
Total applied sum: 438,580 SEK | Total granted sum: 438,580 SEK

Kartläggning och åtgärder för personer med synnedsättning som har balanssvårigheter och/eller belastningsproblematik i axlar/nacke/rygg., from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/240941