Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD; utveckling av forskningsplan och utbildning av personal
Project number : 238751
Created by: Peter Jacobsson, 2017-12-13
Last revised by: Peter Jacobsson, 2017-12-13
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Det övergripande projektet, Påverkan av personlighetsdysfunktion i läkemedelsbehandling av ADHD, syftar till att undersöka hur omfattning och skillnader i personlighetsdysfunktion påverkar behandlingsutfall i patientgruppen med ADHD. En nyanserad modell för personlighetsdysfunktion i DSM-5 ger förutsättningar att undersöka hur dessa underliggande personlighetsfunktioner kan kartläggas. Modellen ger en bild av såväl svårighetsgrad som profil av individens personlighetsdysfunktion. En liknande personlighetspatologisk modell kommer att inbegripas i ICD-11 som beräknas komma under 2018. Personlighetsdiagnostik är underutvecklad i vuxenpsykiatrin. Utbildning av utredande psykologer och övriga involverade vårdgivare skall utbildas i dimensionell personlighetsdiagnostik för att kunna samla in data till övergripande projekt samt stärka utredningssäkerhet. Material och metod: Denna diagnostik kommer att inbegripa såväl självskattningsskalor som strukturerade intervjuer. Självskattningsformuläret PID-5 består av 220 items som fördelas på fem domäner och 25 underordnade egenskaper som resulterar i en personlighetspatologisk profil. SCID-AMPD är en strukturerad intervju för att bedöma generell svårighetsgrad av personlighetsdysfunktion. Betydelse: 1) Utbildning av psykiatriska vårdgivare är nödvändig för genomförande av övergripande forskningsprojekt. 2) Dimensionell personlighetsdiagnostik kommer att införas i officiellt diagnossystem ICD-11 under kommande år.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Bo Söderpalm
Beroendeklin., avd 368 och Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt. för psykiatri och neurokemi
Thomas Nilsson
Göteborgs Universitet, Inst för Neurovetenskap och Fysiologi, Rättspsykiatri
Ola Andersson
Neonatalavdelningen
Amir Baigi
FoU Halland

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-01-01

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Psykiatri

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Personality Disorders
A major deviation from normal patterns of behavior.
Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders
Description missing

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Psykiatrin Halland - Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Vuxenpsykiatrimottagningen Varberg

Title: Personlighetsdysfunktion hos vuxna med ADHD; utveckling av forskningsplan och utbildning av personal, Formulär för projektbeskrivning, Project number: 238751, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/lpr/238751