FoU i Region Västmanland

Du är också välkommen att besöka Region Västmanlands hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Västmanland.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt.

Nya projekt

Staffan Eriksson
2019-03-19
Bakgrund Risken för lymfkörtelmetastasering vid DCIS är mycket låg. Trots det görs sentinel node biopsi (SNB) vid mer än hälften av operationerna för DCIS i Sverige. Internationella och nationella riktlinjer föreslår SNB vid DCIS för grad 3 eller vid mastektomi. Vi har visat att ...
Published
Aniela Magda
2019-03-18
Inom rehabiliteringsmedicinsk öppenvård möter vi patienter med hjärnskador som har mental trötthet som ett stort kvarstående problem efter att den akuta fasen går över. Anledningen till att mental trötthet uppstår är inte tillräckligt kartlagd, men olika signalsubstanser i hjärnan ...
Published
Maria Dubois
2019-03-18
Bakgrunden var att det fanns behov av att utveckla träningsmetoder för att förbättra gångförmågan efter stroke. Efter en stroke är det vanligt att man belastar det starka benet mer än det svaga. Detta kan leda till en ökad energiåtgång, lägre gånghastighet och nedsatt balans med ...
Published
Elisabet Granstam
2019-03-01
I Sverige opereras årligen ca 10 000 personer för övervikt. Enligt nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi (Scandinavian Obesity Surgery Register, SOReg) har 16% av opererade patienter diabetes före operationen. Två år efter genomgången kirurgi har 72% av opererade ...
Published


FoU i Region Västmanland, from FoU i Region Västmanland
http://www.researchweb.org/is/en/foultv