FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Karin Hugelius
2019-10-16
Ambulanssjukvårdens personal har ofta arbetat långs arbetsskift. Flera studier har ideintifierat hälsorisker för personnalen med långa arbetspass, liksom en minskad förmåga att göra bra bedömningar av patienter sjukhus. Dock saknas studier kring hur längden på arbetspasset påverkar ...
Published
Karin Hugelius
2019-10-16
Vid ambulanspersonalens bedömning av traumapatienter har vitalparametrar, som blodtryck, puls, vakenhetsgrad och syresättning, en central roll för att bedöma patientens tillstånd. Likaså används hastighet vid olyckan för att avgöra vilken vårdnivå som är lämplig för patienten. Vid ...
Published
Ronza Hadad
2019-10-12
Nyligen upptäcktes en ny variant av den sexuellt överförbara klamydiabakterien i Finland som undgår detektion i de tester som analyserar förekomsten av klamydia-DNA genom att felaktigt visa negativt resultat eller gränsvärden. Undersökningar har visat att dessa nya varianter, kallade ...
Published
Charlotte Ryman
2019-10-10
Det genomsnittliga hälsoläget i världen och i Sverige blir allt bättre men omotiverade skillnader i hälsan kvarstår. Tidigare forskning ser skillnader i överlevnad beroende av kön, boendeort, boendeform, civilstånd och utbildningsnivå i Sverige. Att människor lever under olika ...
Published
Ahmad Mohammad
2019-10-09
Det är sedan tidigare kartlagt att kroppen reagerar på trauma med fysiologiska "stress" reaktioner medierade av så kallade stresshormoner. Dessa reaktioner har lett till att människokroppen genom evolutionen överlevt olika traumatiska händelser. Samtidigt vet vi idag att dessa fysiologiska ...
Published
Ahmad Mohammad
2019-10-09
Det är sedan tidigare kartlagt att kroppen reagerar på trauma med fysiologiska "stress" reaktioner medierade av så kallade stresshormoner. Dessa reaktioner har lett till att människokroppen genom evolutionen överlevt olika traumatiska händelser. Samtidigt vet vi idag att dessa fysiologiska ...
Published
Maria Wikström
2019-10-09
Traumatiska skador på nedre hålvenen och andra stora, venösa kärl bakom levern (sk retrohepatiska skador) kan orsaka svårkontrollerade, snabbt livshotande blödningar. För skadekontroll har man tidigare använt olika öppna tekniker för att tillfälligt stänga av blodflödet till levern, ...
Published
Ali Inan El-Naggar
2019-10-08
Effektiv kommunikation och medicinsk professionalism är grundläggande beståndsdelar i medicinsk utövning och utgör en central del i relationen mellan vårdgivare och patient. Flertalet studier har visat att en välfungerande läkar-patient-relation resulterar i bättre hälsoutfall, bättre ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol