FoU Region Örebro län

Du är också välkommen att besöka Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län.

För forskare
Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta Reidar Oderth på e-mail:

Nya projekt

Kerstin Malm
2018-12-10
Humant T-leukemivirus (tidigare Humant T-lymfotroft virus) HTLV, typ 1 och typ 2 är de första humana retrovirus som upptäcktes, i början av 1980-talet. Det uppskattas att 15-20 miljoner människor är bärare av något av dessa virus över världen. Prevalensen varierar dock stort mellan olika ...
Published
Barbro Hedin Skogman
2018-12-09
Bakgrund: När barn med misstänkt Borrelia infektion i nervsystemet (neuroborrelios) utreds är befintlig antikroppsbaserad diagnostik ofta svårtolkad. Nya diagnostiska metoder behövs. Dessutom kan fästingöverförd hjärninflammation (TBE), fästingfeber (Anaplasma phagocytophilia) samt ...
Published
Östen Jonsson
2018-11-27
Bakgrund Födoämnesallergier hos barn ökar och under senare tid har det dykt upp nya varianter av födoämnesallergi, som vi tidigare inte sett eller kunnat diagnosticera. Ett sådant exempel är den födoämnesallergi som kallas ”food protein induced enterocolitis syndrom” (FPIES). Denna ...
Published
Magnus Olivecrona
2018-11-15
Kunskapen om de fysiologiska effekterna av aorta avstängning med perkutant anlagd aortaocklusionsballogn, (REBOA) är knapphändiga och grundar sig på kliniska fallbeskrivningar och ett fåtal riktade vetenskapliga studier. Vi avser att studera effekten av aortaocklusion såväl proximalt om ...
Published


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/