24,25-dihydroxyvitamin-D3:s effekt på miRNA uttrycket i prostata cell-linjer
24,25-dihydroxyvitamin-D3:s effekt på miRNA uttrycket i prostata cell-linjer
Project number : 119631
Created by: Jessica Carlsson, 2013-01-28
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-17
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2012-12-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I denna studie är syftet att undersöka effekten av 24,25D på miRNA uttrycket i prostataceller in vitro. Detta utförs i ett första led av utvärderingen av att använda 24,25D som behandlingsstrategi i hormon-refraktär PCa. För att detta ska bli en klinisk möjlighet behövs först mer kunskap om hur 24,25D signaleringen sker i prostataceller.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin
checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Inget EPN-beslut behövs då det är celllinjeförsök

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=0000

Vetenskaplig sammanfattning

Resultaten visar att ett litet antal miRNA påverkas av behandling med 24,25D, vilket är i linje med vad som visats för 1,25-dihydroxyvitamin D3. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Gisela Helenius
molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken
Ove Andrén
Överläkare, Urologiska kliniken

24,25-dihydroxyvitamin-D3:s effekt på miRNA uttrycket i prostata cell-linjer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/119631