Mussel-adhesiv protein (MAP) - ett lim i våt miljö, ortopediska applikationer i relation till hyaline kondrocyt (leddbrosk) skador
Mussel-adhesiv protein (MAP) - ett lim i våt miljö, ortopediska applikationer i relation till hyaline kondrocyt (leddbrosk) skador
Project number : 123211
Created by: Nicole Welvaart, 2013-04-08
Last revised by: Nicole Welvaart, 2018-01-15
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2012-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Mussel-adhesivt protein (MAP) utvanns från den marina musslan Mytilus edulis (blåmusslan)först i början av 1980-talet. MAP som utgör en del av musselfoten/byssustråden gör att den kan vidhäfta starkt till olika underlag i våt miljö. Därmed är MAP mycket intressant för olika medicinska applikationer där våta miljöer utgör ett problem för effektiviteten hos vävnadslim.

Under våren 2011 har vi odlat fram kondrocyter från friskt hyalint brosk. Dessa celler är använda för experimentella tester av brosktillväxt med MAP som adhesiv.

Vi har använt hyalin broskvävnad från kasserade höftkulor i samband med utbyte till protes vid ortopedisk frakturkirurgi. I dessa försök har vi blandat till olika koncentrationer av MAP och tittat på nybildning av brosk.

Vi avser att fortsätta testa kompatibiliteten hos MAP med humana kondrocyter (broskceller) och brosk scaffolds. Det långsiktiga målet är en förbättrad behandling av både artros (ålders relaterad, degenerativ) och lokaliserade broskskador i leder (traumatiska ofta hos barn och ungdomar).

Artros och andra broskskador är ett mycket stort folkhälsoproblem, och är i behov av nya behandlingsmetoder.

Det här projektet ingår i en forskninglinje där kliniska möjligheter av använding av MAP utforskas. Den linjen är ett samarbete av Kliniskt forskningcentum USÖ, företaget Biopolymer Products AB (BPAB), USÖ´s ortopedkirurgiska klinik och USÖ´s plastikkirurgiska klinik.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Ortopedi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Randomiserad studie

Nej

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Ortopediska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Mussel-adhesiv protein (MAP) - ett lim i våt miljö, ortopediska applikationer i relation till hyaline kondrocyt (leddbrosk) skador, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/123211